Nulmeting - Bouwteam van der Horst

Nulmeting

 

Wanneer er bij u in de nabije omgeving bouwwerkzaamheden gepland zijn en u bent er bang voor dat dit mogelijk schade kan toebrengen aan uw woning of bedrijfs-/winkelpand denk dan eens na over een nulmeting.
Met deze nulmeting zorgen wij er voor dat u een deskundige opname krijgt van de staat van uw onroerende goed, wat wordt samengebracht in een uitgebreid rapport, zodat er naderhand nooit een discussie kan zijn op het moment dat er een schade ontstaat.

Dit hoeft niet alleen het geval te zijn bij grotere bouw- of wegwerkzaamheden, maar kan ook het geval zijn bij kleine verbouwingen of aanbouwwerkzaamheden, waarbij wellicht de risico’s wat kleiner zullen zijn, maar een eventuele schade niet zondermeer is uit te sluiten.

Neem daarom vandaag nog contact op met van der Horst Bouwbegeleiding, zodat wij u kunnen bijstaan met raad en daad indien noodzakelijk.

 

Werkwijze Nulmeting:

• Oriënterend gesprek op locatie.
• Maken van gedetailleerde foto reportage in de woning op gevoelige locaties.
• Maken van gedetailleerde foto-reportage rondom de woning.
• Vast leggen van het geheel in een rapportage met illustraties.
• In kaart brengen van de bestaande problemen / gebreken.
• Ondertekening van rapport door eigenaar van onroerende goed en mogelijk een tegenpartij indien van toepassing.

Controle na gereed komen werkzaamheden:

• Desgewenst kunt u een soortgelijke meting laten doen na gereed komen van de werkzaamheden waarbij de werkvolgorde gelijk is, zo heeft u bij mogelijke schade een rechtsgeldig document in handen.

afb3